Soi cầu hình quả trám là gì? Cách soi đạt hiệu quả cao nhất? 5

Soi cầu quả trám dựa vào giải G1, G4, G6