Theo dõi lịch và tính toán để đánh đề kép dựa vào đầu đặc biệt thứ 2

Đánh đề kép dựa vào đầu đặc biệt thứ 2 cần tính toán cẩn thận